Forskjell i luktesans?

Hundenesa tror jeg må være et av verdens sju underverker! Mens vi har ca 5 millioner lukteceller, kan hunden ha opp til ca. 220 millioner slike celler!

Antallet lukteceller hos en hund er litt avhengig av størrelsen på hunden. En utvokst labrador kan ha opptil 220 millioner lukteceller, mens en dachshund kan ha ca. 125 millioner slike celler. Andre begrensende faktorer er respiratoriske problemer på grunn av kort nese eller albinisme.

En av verdens sju underverker!

 

Settere og pointere ble fra gammelt av avlet opp for å søke over store oversiktlige flater i høyt tempo og med høy nese for å finne fuglen. Den kontinentale fugehunden, med blant annet raser vorsteher, kleiner og grosser mùnsterlànder og breton ble avlet med stor bruksbredde der både fugl og hårvilt inngikk, og med nesen ned for å følge det enkelte spor.

Disse egenskapene er betraktelig vannet ut i dag, men under bestemte forhold, som en varm og tørr høstdag med dårlig vitring, vil for eksempel en vorsteher med lavt nese arbeid kunne finne mer fugl enn en vidløftig setter som er lært opp til å dekke hele terrenget den er satt til å avsøke. Andre faktorer spiller også inn: hundens konsentrasjonsevne og jaktlyst, krefter og utholdenhet, om den er godt trent til å gjøre sitt ytterste, og om den får god, næringsrik mat og nok væske. Bare 2 % dehydrering vil kunne senke yteevnen med 20 %. Erfaring og alder er også av betydning.

Jeg tror nok ikke du kan trene opp hundens luktesans til å bli bedre, men spesielt for unghunden er det viktig å få rikelig med muligheter til å høste erfaring, og ikke minst trener du selv å gjøre erfaringer sammen med hunden for å forstå hva den driver med.

Konsentrasjonsevnen kan absolutt trenes opp til å bli bedre, og på den måte kan det virke som om hunden har fått bedre luktesans. En hund som er trent opp til å bruke nesa si og som har en eier som er bevisst i treningsarbeidet, vil fremvise en mye høyere grad av stå-på vilje, presisjon og utholdenhet og dermed også finne mer fugl.